Typing-SpeedTest

This site was not designed to be used with virtual keyboards. You might have to connect a physical keyboard through usb or bluetooth before trying this exercise.
lastbil socka socialt renlighet resultat projektering tryne uppleva femte femma lager motionär residens förvandling vägledning fullborda lever inriktning fullbordande auktorisera njuta införande inkassera utarbeta investera hyvel sprida kika sångerska västra beskriva betyg återse avse begränsning ikapp avliden ansikte höst energi samråd ådra reklam kliva försegla femton telefonsamtal fälla uppenbarligen potatis revolutionär

Elapsed time 00:00
Total errors 0
Not corrected 0
Accuracy -
Gross WPM ? -
Net WPM ? -


Problematic keys:
Press Esc to close this popup or F5 to restart practicing!