Typing-SpeedTest
This site was not designed to be used with virtual keyboards. You might have to connect a physical keyboard through usb or bluetooth before trying this exercise.
förbund bilaga dag sekreterare attityd riklig omröstning efter framgå sikt tillbakadragande tålmodigt logo skönlitteratur riktigt alltjämt mobbning likartad sända koalition trång höja läktare maximum examen grundtanke med stöd av svartsjuka sex hals väva studiekamrat ogilla grad behandling felaktigt grammatik tryck dit attrahera öppen påtagligt osynlig puls alkohol heta tyda festlig vanligt förfalla anekdot okunnig tipsa fem beskydda smula per

Elapsed time 00:00
Total errors 0
Not corrected 0
Accuracy -
Gross WPM ? -
Net WPM ? -


Problematic keys:
Press Esc to close this popup or F5 to restart practicing!