Typing-SpeedTest
This site was not designed to be used with virtual keyboards. You might have to connect a physical keyboard through usb or bluetooth before trying this exercise.
genomslag ryck kristendom vakta facilitet erotisk bit boll hantverkare bevara avspänd pelare uppdatera invasion konsolidering sinne tvivla runda förhållande gud myra likaså befallning hälsosam manöver renovering operatör missionär begåvad fördöma foder upphöra slå balkong hetta mynning statsbidrag världslig variabel kris befälhavare central i anslutning till frestelse flyktig spekulation nominera brådska mobilisering konsulat protokoll förplikta ö kakao originell fjärde oupphörlig

Elapsed time 00:00
Total errors 0
Not corrected 0
Accuracy -
Gross WPM ? -
Net WPM ? -


Problematic keys:
Press Esc to close this popup or F5 to restart practicing!