Typing-SpeedTest

This site was not designed to be used with virtual keyboards. You might have to connect a physical keyboard through usb or bluetooth before trying this exercise.
högljudd trä utåt jämnt center sympatisk uttag webbsida klo utlösa konsekvent hotfull aktieägare anlända straff aktning forska medvetande bemanning övning herre pris brutto resonera kärnvapen lista sfär fysiskt axel periodisk avlösa propaganda disciplin samband upplysa inne post inspiration proletariat såra myr sträcka cement deprimerad millimeter nu diagram hov oliv legitim testa hyresrätt tidskrift glömma totalt varv ruin samma flitig
Elapsed time 00:00
Total errors 0
Not corrected 0
Accuracy -
Gross WPM ? -
Net WPM ? -


Problematic keys:
Press Esc to close this popup or F5 to restart practicing!