Typing-SpeedTest

This site was not designed to be used with virtual keyboards. You might have to connect a physical keyboard through usb or bluetooth before trying this exercise.
poprzedzać zaufanie połysk komunizm kostka motyl ojciec rozwiązywać wyjątkowy świecki kopiować fermentacja zapytać dynia strażnik drzwi trzmiel kuzynka bohaterski strajk robot ciemny stadion miękki alkoholizm żebrak wyborca sztandar skąpy przemawiać słuchać geniusz sad koszyk nieszczęśliwy podróż boks postój Poznań korporacja popularność za palić wyrazić wiązać mieścić idiota tropikalny flet krzyżówka

Elapsed time 00:00
Total errors 0
Not corrected 0
Accuracy -
Gross WPM ? -
Net WPM ? -


Problematic keys:
Press Esc to close this popup or F5 to restart practicing!