Typing-SpeedTest
This site was not designed to be used with virtual keyboards. You might have to connect a physical keyboard through usb or bluetooth before trying this exercise.
popołudnie topola matematyka śmiech sekunda cmentarz spożywczy identyczny wódz ozdoba pijany gramofon Iran dziennikarstwo doświadczać świeży kazać wizja brom bluszcz ekipa niedostatek pomyśleć kupa sznur maszt pozycja domena gest Malezja późny niezrozumiały polny kiedy uzupełniać cera złamanie dobro ogłoszenie zarośla zrzucić uczestniczyć chodzić pycha służący owca zgromadzenie ubogi ręczny pożywienie

Elapsed time 00:00
Total errors 0
Not corrected 0
Accuracy -
Gross WPM ? -
Net WPM ? -


Problematic keys:
Press Esc to close this popup or F5 to restart practicing!