Typing-SpeedTest

Közösségi szövegek

Kövesd nyomon a fejlődésed

Jelentkezz be Facebookkal vagy Google fiókkal, hogy értékelést kapj a leckéknél és részletes statisztikát a gyakorlásnál.

Szűrők

Nyelv: HU


« | ‹ | 1 | 2 | 3 | 4 | | »

Tóth Árpád: Körúti hajnal

Tóth Árpád: Körúti hajnal Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még Üveges szemmel aludtak a boltok, S lomhán söpörtek a vad kővidék Felvert porában az álmos vicék, Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt A keleti ég váratlan zsarátja: Minden üvegre száz napocska hullt, S az aszfalt szennyén szerteszét gurult A Végtelen Fény milliom karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány Akác részegen szítta be a drága Napfényt, és zöld kontyában tétován Rezdült meg csüggeteg és halovány Tavaszi kincse: egy-két fürt virága. A Fénynek földi hang mé...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Bódai-Soós Judit Csak adni kérek

Bódai-Soós Judit Csak adni kérek Ne tégy mást, csak várj rám! Ha vársz: megérkezem. Nem kell pompa, márvány, elég a csend nekem. Szólj hozzám e csenddel és hallgasd sóhajom, érints meg szemeddel, s ne fogd le két karom! Nyiss rést lelked mélyén, melyen át beférek! Nem várok semmit, én csupán adni kérek.
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Szilágyi Domokos: Karácsony

Szilágyi Domokos: Karácsony A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú Előttünk már hamvassá vált az út, És árnyak teste zuhant át a parkon, De még finom, halk sugárkoszorút Font hajad sötét lombjába az alkony: Halvány, szelíd és komoly ragyogást, Mely már alig volt fények földi mása, S félig illattá s csenddé szűrte át A dolgok esti lélekvándorlása. Illattá s csenddé. Titkok illata Fénylett hajadban s béke égi csendje, És jó volt élni, mint ahogy soha, S a fényt szemem beitta a szivembe: Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, Vagy áldott csipkebokor drága tested, Melyben egy isten szállt a földre le, S lombjából fe...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, akarsz-e mindig, mindig játszani, akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani, nagykomolyan az asztalfőre ülni, borból-vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszu-hosszu őszt, lehet-e némán teát inni véled, rubin-teát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, az utcaseprő, szegény, beteg ember...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Ady Endre: Lédával a bálban

Ady Endre: Lédával a bálban Sikolt a zene, tornyosul, omlik Parfümös, boldog, forró, ifju pára S a rózsakoszorús ifjak, leányok Rettenve néznek egy fekete párra. "Kik ezek?" S mi bús csöndben belépünk. Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat A víg teremben némán szerte-szórjuk. Elhal a zene s a víg teremben Téli szél zúg s elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve Rebbennek szét a boldog mátka-párok.
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Juhász Gyula: Szerelem?

Juhász Gyula: Szerelem? Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Elrévedezni némely szavadon, Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog És rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez, Egy pillantásod hogyha megkeres, Mint napsugár ha villan a tetőn, Holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, Hogy megszépült megint az életem, Szavaid selyme szíven símogat, Mint márciusi szél a sírokat! Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, legyen, Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

József Attila: Tedd a kezed

József Attila: Tedd a kezed Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Úgy őrizz, mint ki gyilkolna, mintha éltem élted volna. Úgy szeress, mint ha jó volna, mintha szívem szíved volna.
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 49 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Szimfónia az írógép előtt

Szimfónia az írógép előtt "Most eleresztem ujjaimat az írógép billentyűin és nézem, mit írnak? Szaladjatok kis csikók, szaladjatok! Az alaktalan márványtömbben szobrok rejtőznek... a legszebb szobrok, minden szobor... csak ki kell fejteni. Igy rejti magában az írógép billentyűzete is a legcsodálatosabb költeményeket - vigyázzatok, ti csodálatos ujjak, micsoda sorrendben ütitek le őket! Óh, milyen nagy, különös, veszedelmes dolgok bújhatnak itt - mennyi felelősség van rajtatok, ti könnyelmű ujjak! Csak egy csekélyke sorrendkülönbség, és amit leírtok, tán egy megbotránkoztató trágár szó ...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 55 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Szemelvények a gépírás elméletének és történetének köréből

Óda a vakon gépeléshez ( Magyar Hírlap informatikai mellékletéből) Ahogy az írógépek eltűnnek az irodákból és a boltokból, úgy szűnnek meg a gyors- és gépíróiskolák. A gyorsírás tudományának, úgy látszik, tényleg befellegzett, de a vakon gépeléssel egészen más a helyzet. A szövegszerkesztő programok korlátlan és gyors javítási képessége döntően lecsökkenti a vakon gépelés hibátlansága iránti követelményt. Emiatt a vakon gépelés mint megszerzett természetes képesség és a számítógép szövegszerkesztő programja kivételesen hatékony rendszerré áll össze. Egy hordozható gép ily módon helyett...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 55 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Ady Endre: Őrizem a szemed

Ady Endre Őrizem a szemed Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. Világok pusztulásán Ősi vad, kit rettenet Űz, érkeztem meg hozzád S várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. Nem tudom, miért, meddig Maradok meg még neked, De a kezedet fogom S őrizem a szemedet.
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 77 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Tóth Árpád: AMÍG A CSÓKOT MEGTALÁLTAM

Tóth Árpád AMÍG A CSÓKOT MEGTALÁLTAM Forró és száraz volt az este, Zengő üvegből volt a teste, S a törleszkedő, illatos fák Lágy lombja csupa villamosság. Ideges, szikrás alkonyatban Állottam ifjan és riadtan. És hallgattam, mintha zuhogva Valami vak malom zokogna. Égő agyam alatt a mélyben A szívem zakatolt az éjben. A vérem titokzatos árja Hajtotta bennem muzsikára A vágyakat, forgatva resten. ...Ó, mennyi álom, fény meg isten Dalolt és lüktetett át rajtam! És közben száraz lett az ajkam, Forró és száraz, mint az este, S a megváltás csókját kereste... ...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 77 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

József Attila: KERTÉSZ LESZEK

József Attila KERTÉSZ LESZEK Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődök semmi mással, csak a beojtott virággal. Minden beojtott virágom kedvesem lesz virágáron, ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz majd a virágom. Tejet iszok és pipázok, jóhíremre jól vigyázok, nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton - ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. 1925. máj.
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 77 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Ady Endre: KARÁCSONY

Ady Endre KARÁCSONY I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumba A Messiás Boldogságot szokott hozni. A templomba Hosszu sorba Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének. Mintha itt lenn A nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves, kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma. II. Bántja lelkem a nagy város Durv...
Nyelv: HU | Jolán Edit Vásár küldte be 77 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Róma

Róma Olaszország fővárosa, Lazio régió központja (közigazgatásilag comune), a hajdani Római Birodalom központja. Az ország legnagyobb és legnépesebb városa 1285,3 km²-en mintegy 2,6 millió lakossal. Területébe ékelve található a Vatikán, a római katolikus egyház központja, a pápa székhelye, a világ legkisebb független állama. Története több mint két és fél ezer évet ölel fel. A Római Királyság, a Római Köztársaság és a Római Birodalom fővárosa volt. Utóbbi Nyugat-Európa és a Földközi-tenger-menti országok hatalmi központja volt az i. e. 1. századtól az i. sz. 7. századig. 2007-ben Róma volt a...
Nyelv: HU | GastroGranny küldte be 91 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

London

London az Egyesült Királyság és azon belül Anglia fővárosa, a legnagyobb városi terület az Egyesült Királyságban; Európában Isztambul és Moszkva után a legnépesebb város. A Londoni-medencében, a Temze folyó két partján terül el. A története egészen az alapító rómaiakig nyúlik vissza, akik a várost Londiniumnak nevezték. A középkor emlékeit a város központjában található City of London őrzi, a mai London e köré épült ki. London a világ egyik vezető globális városa, a Forbes 2014-es felmérése alapján a világ legbefolyásosabbja. A város nemcsak az Egyesült Királyság, hanem a világ egyik keresked...
Nyelv: HU | GastroGranny küldte be 96 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Karl Marx & Frederich Engels A Kommunista Párt kiáltványa

Karl Marx & Frederich Engels A Kommunista Párt kiáltványa Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich és Guizot, francia radikálisok és német rendőrök. Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy kommunista, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a kommunizmus megbélyegző vádját a haladottabb ellenzékieknek éppúgy, mint reakciós ellenfeleinek? Ebből a tényből két dolog következik. A kommunizmust immár az összes európa...
Nyelv: HU | Galló Sándor küldte be 133 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Pangrammák

Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr ázik Quitóban. Egy hűtlen vejét fülöncsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél mázol Quitóban. Pál fogyó IQ-jú kun exvő, ím dühös a WC bűzért. Bűzös WC-lé (fogyó IQ-jú exvőpár munka) dühít. Új, "Exvőd = fél pár" című show közügy Quitóban Jámbor célú, öv ügyű ex qwan ki dós főz, puhít.
Nyelv: HU | Meow Meow küldte be 140 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra

Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? de szeretem. Kiülök a dombtetőre, Innen nézek szerteszét, S hallgatom a fák lehulló Levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre A szelíd nap sugara, Mint elalvó gyermekére Néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld Csak elalszik, nem hal meg; Szeméből is látszik, hogy csak Álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, Csendesen levetkezett; Majd felöltözik, ha virrad Reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, Csak aludjál reggelig, S álmodj olyakat, amikbe...
Nyelv: HU | Péter Elekes küldte be 169 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

na mivan more most akkor jössz vagy nem

na mivan more most akkor jössz vagy nem
Nyelv: HU | Zsolt Nagy küldte be 247 nappal ezelőtt
A legjobb eredményed: WPM: N/A | Pontosság: N/A | Rang: N/A

« | ‹ | 1 | 2 | 3 | 4 | | »